Skip to main content

Zasebnost

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov v okviru tega spletnega mesta ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov, zbranih na tej spletni strani, je podjetje Društvo Autosport Jazon (v nadaljevanju »upravljavec«). Upravljavec si pridružuje pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Obdelava pomeni vsako zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje, uporabo, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem ali brisanjem z ali brez avtomatiziranih sredstev.

Upravljavec osebnih podatkov sme v skladu z veljavno zakonodajo obdelovati osebne podatke, če je za to podana izrecna privolitev posameznika. Za osebno privolitev se šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v kontaktni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da je seznanjen in se strinja z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Namen obdelave osebnih podatkov

Podatke, ki nam jih posameznik prostovoljno posreduje, uporabljamo za namene izvedbe športnega tekmovanja »1. Rally Show Vrhnika 2023«.

Ob obisku tega spletnega mesta se nekateri podatki zbirajo brez aktivnega posredovanja posameznika, in sicer datum in čas obiska spletne strani, gibanje po spletni strani ter informacije o brskalniku posameznika. Informacije, ki se na ta način zbirajo, lahko zajemajo tudi posameznikov IP naslov in druge informacije, zbranih s pomočjo spletnih dnevnikov, piškotkov ali z drugimi sredstvi. Podatke, zbrane brez aktivnega posredovanja posameznika, uporabljamo z namenom analize obiska naše spletne strani ter zagotovitve uporabniku prijaznejše storitve.

Zagotavljanje pravic posameznika

Posamezniku se na njegovo zahtevo omogoči vpogled, prenos, spremembo, omejitev uporabe in izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče z elektronskim sporočilom na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V kolikor posameznik meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Rok hrambe

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov onemogočen oziroma da bodo ti podatki anonimizirani skladno z obvezujočimi predpisi.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je oseba, ki upravljavcu osebnih podatkov neodvisno pomaga in svetuje pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov z veljavno zakonodajo. Vprašanja in dodatne informacije o zaupnosti podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov lahko posamezniki naslovijo v pisni obliki na naslov Društvo Autosport Jazon, Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

© 2023 Autosport Jazon, Vrhnika